่้่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการแข่งเรือ
หน้าเมืองพระประแดง new  
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือหน้าเมืองพระประแดง ปี 2554
 
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2554
เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง "มหัศจรรย์
   
ลำน้ำเจ้าพระยาและเทศกาลอาหารอร่อยของดี
ออออประจำปี 2554
สาาา
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
กำหนดการสงกรานต์ปี 2555
 
 
 

การประกวดนางนพมาศ

 
 
การประกวดหนูน้อยนพมาศ
 
 
การประกวดแข่งขันการประกอบอาหาร
 
 
การประกวดร้องเพลง
 
 
การประกวดแดนซ์เซอร์
  - ใบสมัครประกวดแดนซ์เซอร์
 
การแข่งขันเซปัคตะกร้อและแข่งขันเรือยาว
  - ใบสมัครการแข่งขันเซปัคตะกร้อ
  - ระเบียบการแข่งขันเซปัคตะกร้อ
  - ใบสมัครการแข่งขันเรือยาว
  - ระเบียบการแข่งขันเรือยาว