คำแนะนำการชำระเงินภาษีเทศบาลเมืองพระประแดง

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2558
   1. ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน   รายละเอียด ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2558 รายละเอียด
   2. ภาษีบำรุงท้องที่   รายละเอียด
   3. ภาษีป้าย  รายละเอียด
   "ท้องถิ่นดี    ภาษีช่วย
    ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง"
 
 
 
 กำหนดการจัดงานสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2558
    กำหนดการจัดงาน รายละเอียด  
    ใบสมัครนางสงกรานต์ รายละเอียด เดือนมิถุนายนงานฉลองเมืองนครเขื่อนขันธ์ ระหว่าง 1-2 มิถนายน
    หลักเกณฑ์การประกวดนางสงกรานต์ รายละเอียด  
    ใบสมัครหนุ่มลอยชาย รายละเอียด  
    หลักเกณฑ์การประกวดหนุ่มลอยชาย รายละเอียด  
ชมการละเล่นสะบ้าบ่อน และสะบ้าทอย  
ชมขบวนแห่สุดอลังการ  
ชมการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย
ปล่อยนก ปล่อยปลา
การแต่งกายแบบชาวมอญ สาวมอญ และหนุ่มลอยชาย
  
  
  
 
 
   
     
     
     
     
     
  สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขที่ 1 ถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130