คำแนะนำการชำระเงินภาษีเทศบาลเมืองพระประแดง

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2558
   1. ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน   รายละเอียด ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2558 รายละเอียด
   2. ภาษีบำรุงท้องที่   รายละเอียด
   3. ภาษีป้าย  รายละเอียด
   "ท้องถิ่นดี    ภาษีช่วย
    ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง"
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
    ราคารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย 5 ตัน 6 ล้อ
    ราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง
 
 
   
  เดือนมิถุนายนงานฉลองเมืองนครเขื่อนขันธ์ ระหว่าง 1-2 มิถนายน
   
 
 กำหนดการจัดงานสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2558  
    กำหนดการจัดงาน รายละเอียด  
    ใบสมัครนางสงกรานต์ รายละเอียด  
    หลักเกณฑ์การประกวดนางสงกรานต์ รายละเอียด
    ใบสมัครหนุ่มลอยชาย รายละเอียด
    หลักเกณฑ์การประกวดหนุ่มลอยชาย รายละเอียด
ชมการละเล่นสะบ้าบ่อน และสะบ้าทอย
ชมขบวนแห่สุดอลังการ 
ชมการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย
ปล่อยนก ปล่อยปลา
การแต่งกายแบบชาวมอญ สาวมอญ และหนุ่มลอยชาย
   
     
     
     
     
     
  สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เลขที่ 1 ถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130